Close

Miljöplan

Utifrån den miljöpåverkan som Markservice AB bidrar till har vi gjort en effektiv miljöplan:

Minska negativ miljöpåverkan från användning av fossila bränslen

Detta uppnås genom att helt övergå till miljömärkt diesel samt uppdatera maskinparken så att den successivt byts ut mot nyare maskiner med bättre och effektivare motorer.

Minska förbrukningen av kemikalier som medför skadlig miljöpåverkan

För att kunna utföra detta inventeras varje projekt för att uppmärksamma vilka olika delar av projektet som kan innebära förbrukning av kemikalier med skadlig miljöpåverkan. Därefter undersöks vilka alternativ som finns att tillgå för att vi ska kunna använda de mest miljövänliga produkterna.

Minska mängden icke sorterat och återvunnet material

Detta uppnås genom att placera speciella containrar på Renvägen 13 för att underlätta sorteringen på hemmaplan. När vi är ute på arbetsplatser sorterar vi avfallet i så stor utsträckning som möjligt och om möjligheten finns levereras det direkt till sorteringsstation.